Okulumuzun Adı Neden MİMİR?

Kelime anlamı olarak Mimir, İskandinav mitolojisinde mizahı ve bilgisiyle ön plana çıkan sempatik bir karakterdir. Taşınır kafa diye de anılır; çünkü öldüğünde bile kafası, tecrübelerinden yararlanılmak üzere Tanrı Odin tarafından her yere taşınır. Diğer tanrılar da savaş sırasında Mimir’i zırhlarına asar, bilgisinden ve güvenirliliğinden dolayı ondan öğüt alırlar.

Bizim için ise Mimir’in anlamı: Meraklı, İlgili, Mutlu, İyiliksever, Renkli öğrenme sürecindeki herkesin hayallerini hayata geçirdikleri bir proje okulu olmasıdır. Hedefimiz, Mimir gibi keyifli, bilgili, ilgili kişilerin önünü açmak, yaşam boyu bilgi insanı olabilmelerine tanıklık etmektir.

Okulumuzun Adı Neden MİMİR?

Kelime anlamı olarak Mimir, İskandinav mitolojisinde mizahı ve bilgisiyle ön plana çıkan sempatik bir karakterdir. Taşınır kafa diye de anılır; çünkü öldüğünde bile kafası, tecrübelerinden yararlanılmak üzere Tanrı Odin tarafından her yere taşınır. Diğer tanrılar da savaş sırasında Mimir’i zırhlarına asar, bilgisinden ve güvenirliliğinden dolayı ondan öğüt alırlar.

Bizim için ise Mimir’in anlamı: Meraklı, İlgili, Mutlu, İyiliksever, Renkli öğrenme sürecindeki herkesin hayallerini hayata geçirdikleri bir proje okulu olmasıdır. Hedefimiz, Mimir gibi keyifli, bilgili, ilgili kişilerin önünü açmak, yaşam boyu bilgi insanı olabilmelerine tanıklık etmektir.

Call Now Button