Proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar başlığı ile ilgili çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Böylece çocukların, erken yaştan itibaren şehrin sorunları anlamalarını ve çözüm bulmaya çalışmalarını desteklemektir.

Call Now Button